Bez kategorii

Polska nagrodzona na Kongresie w Johannesburgu
W ostatniej edycji ŚTP udział wzięło ponad 170 krajów. Polska okazała się rekordzistą pod względem liczby partnerów zaangażowanych w tą inicjatywę, bijąc tym samym swój własny rekord i pozyskując o 1200 partnerów więcej niż rok wcześniej.

Aktywność Polaków została doceniona podczas Światowego Kongresu Przedsiębiorczości, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich krajów biorących udział w ŚTP.

Justyna Politańska, prezes Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbierając nagrodę podkreślała, że sukces nie byłoby możliwy bez Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i ich projektu „Otwarta Firma”, dzięki któremu kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całej Polski spotyka się z przedstawicielami lokalnego biznesu:

Nie ma lepszego sposobu na zainteresowanie dzieci i młodzieży przedsiębiorczością. “Otwarta firma” pozwala im zrozumieć na czym polega praca w poszczególnych branżach i jak to jest być przedsiębiorcą. Nie byłoby też dzisiejszej nagrody bez Koordynatorów Regionalnych – szesnastu organizacji
  i instytucji, które odpowiadają za pozyskanie partnerów w swoich województwach. To międzynarodowa inicjatywa, której podstawą jest lokalne zaangażowanie. Dzięki udziałowi koordynatorów ze wszystkich województw, wydarzenia ŚTP odbywały się  nawet w najmniejszych miejscowościach w kraju.

Co roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości współtworzą firmy, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, uczelnie wyższe i osoby prywatne, które chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Autorami sukcesu ostatniej edycji ŚTP w Polsce są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Śląskiego, Portal rozwoju CARE-ER, Stowarzyszenie Elbląg Europa, Technopark Pomerania, Agencja Rozwoju Pomorza, Podkarpacka Koalicja Startupów, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o., Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Międzynarodowy Instytut Rozwoju, Kielecki Park Technologiczny, Forum Młodych Lewiatan, Biuro Warszawska6, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – oficjalny koordynator Global Entrepreneurship Week w Polsce.

Ostatnia edycja ŚTP w Polsce odbyła się pod hasłem „przedsiębiorczość jest dobra” i poświęcona była przedsiębiorczości społecznej. Jubileuszowa, dziesiąta edycja przedsięwzięcia odbędzie się w listopadzie 2017 roku.