ŚTP

Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie – część 2.

Zarządzanie różnorodnością polega na rozwijaniu potencjału firmy poprzez świadome korzystanie z odmiennych doświadczeń pracowników, wynikających z ich zróżnicowanych cech. Umiejętne podejście do kwestii diversity management może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści. Część z nich przedstawiamy poniżej.
Coraz więcej firm świadomie tworzy środowisko pracy, które umożliwia rozwijanie potencjału zawodowego osobom o różnorodnych cechach takich jak wiek, płeć, pochodzenie, sytuacja życiowa itp. Według raportu firmy Deloitte z 2017 roku 78% spółek uznaje różnorodność i włączenie za ważny element budowania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.[1] Na związek pomiędzy zarządzaniem różnorodnością a innowacyjnością firmy, już w 2011 roku wskazywano w raporcie Forbes Insights.[2] Budowanie klimatu otwartości i empatii, choć jest wyzwaniem, może przyczynić się do pozytywnych zmian w organizacji, które z kolei przełożą się na jej rozwój.
Innowacyjność. Poprzez poszerzenie perspektywy, zróżnicowanie pracowników w firmie z pewnością wpływa na jej innowacyjność. Wielość pomysłów i różnorodność doświadczeń umożliwia dostrzeżenie niezauważanych wcześniej problemów i sprzyja kreatywności zespołu. Przekłada się to z kolei na opracowanie innowacyjnych rozwiązań, nowych produktów i usług, a także otwarcie się na nowe grupy klientów i lepsze dostosowanie do ich potrzeb.
Poszerzanie kompetencji. Różnorodność w przedsiębiorstwie to także dobra okazja do wzajemnego uczenia się od siebie pracowników i dzielenia doświadczeniem. Możliwość wymiany wiedzy merytorycznej i porównywania sposobów rozwiązania problemów wzmacnia współpracę w firmie i przyczynia się do rozwijania kompetencji całego teamu. W przypadku kryterium wieku, atutem może okazać się zarówno doświadczenie starszych pracowników, jak i świeże spojrzenie najmłodszych członków zespołu. Potencjał tkwiący w międzypokoleniowym zespole z przymrużeniem oka pokazuje film pt. „Praktykant”, w którym senior grany przez Roberta De Niro rozpoczyna karierę w start-upie.
Efektywność. Różnorodność pociąga za sobą konieczność większej elastyczności w firmie i dostosowania się do zmian. Pozwala zoptymalizować pracę w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystywanie różnorodnych talentów i umiejętności, co z kolei przekłada się na większą efektywność. Zmiany umożliwiają wykorzystanie w pełni potencjału pracowników, a także dostosowanie działania całej organizacji do ich potrzeb i oczekiwań.
Pozytywny wizerunek. Atmosfera szacunku wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników, co z kolei przekłada się na zmniejszenie rotacji zatrudnienia. Różnorodność w biznesie to po prostu lepsze środowisko pracy, w którym wszyscy członkowie zespołu czują się dobrze i stają się ambasadorami swojej firmy. Przedsiębiorstwo, które szanuje różnorodność, przyciąga dobrych pracowników i jest wiarygodne w swoich działaniach w oczach klientów i partnerów biznesowych.
[1] https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Human_Capital_Trends_2017.pdf
[2] https://i.forbesimg.com/forbesinsights/StudyPDFs/Innovation_Through_Diversity.pdf