"Biznes plan JUNIORA III" - konkurs na najlepszy biznes plan działalności gospodarczej

Kościerzyna, 3 Maja 9

15.11.2017 10:30

Opłata rejestracyjna

0 zł

Zarezerwowane bilety

0/50

W związku z organizacją Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości - IDG Powiat Kościerski organizuje konkurs na najlepszy biznes plan działalności gospodarczej pn. „Biznes plan JUNIORA III".

Konkurs realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie w ramach projektu "Kompetencje na +" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, przy współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie i przedsiębiorcami działającymi na terenie powiatu kościerskiego.

Celem konkursu jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wiedzy na temat rynku pracy, a także pobudzenie aktywności uczniów w kierunku zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Konkurs „Biznes plan JUNIORA III" skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski. Do konkursu można przystąpić jednoosobowo lub jako zespół projektowy składający się maksymalnie z 5 osób.

Konkurs przeprowadzony zostanie dwuetapowo. Celem etapu I wewnątrzszkolnego jest wyłonienie jednego zwycięzcy (osoby lub zespołu) oraz przyznaniu II i III miejsca. Zwycięzca I etapu przejdzie do etapu II i zaprezentuje swoje przedsięwzięcie w dniu 15 listopada 2017 r. w trakcie obchodów Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości - IDG. Spośród 4 zwycięzców etapu szkolnego zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu oraz przyznane zostaną miejsca II i III. Dla zwycięzców etapu I oraz etapu II konkursu przewidziano nagrody rzeczowe i pieniężne.

Konkurs rozpoczyna się dnia 9 października 2017 r. i zakończy się finałem dnia 15 listopada 2017 r. (w godz. 10:30 - 13:30).

Regulamin konkursu dostępny jest na pod adresem: http://www.powiatkoscierski.pl/aktualnosci/realizowane_projekty/newsItem,3258

X

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.