Prawne aspekty działania startupów - zakładanie spółki, najważniejsze umowy

Warszawa, Podwale 17

15.11.2017 10:00

Opłata rejestracyjna

0 zł

Zarezerwowane bilety

26/45

Liczba regulacji prawnych, które powinien wziąć pod uwagę twórca start-upu, jest ogromna. Jak założyć spółkę, o jakich podstawowych umowach pamiętać? Jakie są najważniejsze klauzule w umowach inwestycyjnych? O tych oraz innych aspektach, opowiemy podczas spotkania dedykowanego początkującym przedsiębiorcom i młodym twórcom innowacyjnych rozwiązań.

 

Program:

1. Najpopularniejsze organizacyjno-prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej przez startup’y:

- spółki osobowe
- spółki kapitałowe
- porównanie spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej – zalety i wady każdej ze spółek 
 
2. Founders Agreement (pol. Porozumienie Wspólników/ Porozumienie Założycieli-Wspólników):
- Definicja i cel Founders Agreement;
- Na co koniecznie zwrócić uwagę i co koniecznie umieścić w Founders Agreement?
- Founders Agreement jako podstawa przyszłej umowy spółki;
 
3. Proces tworzenia i rejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka z.o.o w organizacji:
- Powstanie spółki z o.o. w organizacji;
- Istota i forma umowy spółki handlowej:
- Status prawny sp. z o.o. w organizacji;
- Czy założyciele odpowiadają za długi sp. z o.o. w organizacji?
 
4. Proces rejestracji sp. z o.o.:
- Dokumenty składane do Krajowego Rejestru Sądowego;
- Obowiązek ogłoszeniowy
 
5. Wybrane elementy funkcjonowania sp. z o.o. 
- Najważniejsze prawa i obowiązki wspólników:
- Prawa korporacyjne
- Prawa majątkowe
- Obrót i zbywanie udziałów w spółce z o.o.:
- Dopuszczalne prawem ograniczenia zbywalności udziałów w sp. z o.o.
- Prawo pierwszeństwa a prawa pierwokupu (jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy wobec nielojalnego wspólnika)?
- Skutki prawne naruszenia przepisów ograniczających zbywalność udziałów w sp. z o.o. (bezskuteczność zbycia);
 
6. NDA, Non-Disclosure Agreement, Confidentiality Agreement (‘CA’), Confidential Disclosure Agreement (‘CDA’; pol. Umowa o zachowanie poufności):
- NDA jako forma zabezpieczenia interesów majątkowych założycieli startup’u;
- Sankcje za złamanie nakazu dochowania poufności (kary umowne a inne rodzaje odpowiedzialności; postępowanie przed sądem właściwym);
- Jak dobrze napisać NDA?
 
7. Term Sheet (pol. Wstępne porozumienie stron)
- Definicja i cel ‘Term Sheet-u’;
- Prawny charakter ‘Term-sheet-u’;
- Typowa budowa wstępnego porozumienia stron (founder i investor; cel inwestycji, struktura kapitałowa/ udziałowa, nadzór inwestorski, ochrona najistotniejszych interesów founderów i inwestorów, NDA, klauzula „Na wyłączność”);
 
8. Najpopularniejsze klauzule (postanowień) stosowanych w umowach inwestycyjnych:
- Umowa inwestycyjna jako kamień węgielny start-up’u;
- Klauzula drag along (Klauzula wymuszania zbycia);
- Klauzula tag along (Klauzula dołączania do zbycia);
- Klauzula lock-up (Klauzula ograniczania zbycia);
- Anti-Dilution Provision/ Dilution Protection (Ochrona przed “rozwodnieniem” udziałów/ akcji);
- Klauzula earn-out (Klauzula ustalania ceny zbycia udziałów);
- Liquidation Preference (Klauzula preferencji w trakcie likwidacji);
 
 
X

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.